Knižnica v číslach

10.01.2018 14:07

 

V roku 2017 sme zaevidovali 73 535 výpožičiek kníh a časopisov, čo je o 1 000 výpožičiek viac ako v predošlom roku. Počas dvanástich mesiacov prekročilo prah knižnice 30 994 návštevníkov. Zaregistrovalo sa 2 027 čitateľov, z toho bolo 878 čitateľov vo veku do 15 rokov, čo predstavuje 43 % z celkového počtu čitateľov. Okrem výpožičiek im boli poskytnuté aj iné služby: cez medziknižničnú výpožičnú službu bolo sprístupnených 324 kníh a článkov, čo je nárast o 30 % a vypracovaných bolo 21 rešerší, usporiadaných 302 rôznych podujatí (výstavy, súťaže, zážitkové čítania, besedy, čitateľský maratón...), z toho 44 informačných výchov a 21 podujatí pre špeciálne skupiny. Knižničný fond sa rozrástol o 1 565 nových knižničných jednotiek. Vo zvýšenej miere naši čitatelia začali využívať online katalóg, zaznamenali sme 5 597 vstupov do katalógu, kde čitatelia zadali okolo 73 000 svojich požiadaviek. Knižnicu neobišlo ani 32 dobrovoľníci, ktorí v roku 2017 odrobili množstvo hodín bez nároku na odmenu. Z uvedených údajov sa dá vytušiť, že napriek miernemu poklesu počtu čitateľov máme viac výpožičiek, ľudia čítajú viac kníh, najmä beletrie. Používatelia knižnice začali vo väčšej miere využívať online služby, ale i tak netreba zabúdať na osobnú návštevu knižnice, kde pracujú knihovníčky, ktoré vám podajú viac informácií ako katalóg a pomôžu nájsť spôsob vyriešenia vašej informačnej požiadavky. Teší nás tiež, že v Kysuckom Novom Meste sú aktívnymi čitateľmi deti do 15 rokov. Radi však v našich priestoroch privítame všetky vekové skupiny čitateľov, veď zakúpené množstvo kníh svedčí o tom, že každý si nájde niečo podľa vlastného vkusu a potreby. Ako ďalšiu zaujímavosť môžem uviesť, že až 70 % percent registrovaných čitateľov tvoria ženy. Lákadlom pre mnohých by mohlo byť i to, že knižnica pravidelne odoberá 26 titulov periodík, novinkami sú Báječná žena a Tvorivé bývanie.

Chceli by sme tiež poďakovaťvšetkým, ktorí prispeli na rozvoj knižnice svojimi 2 percentami z daní a tým, ktorí darovali knižnici nové a zaujímavé knihy a časopisy. Tento rok bolo takýchto dobrodincov 52, vďaka nim do nášho fondu pribudlo 231 titulov z beletrie aj náučnej literatúry, niektoré aj v cudzích jazykoch. Mnohé aktivity sa nám podarilo zrealizovať vďaka sponzorom. Ďakujeme.

Len stručne spomeniem projekty a podujatia, ktoré sme realizovali v roku 2017. Zážitkové čítanie v knižnici bol projekt zameraný na realizáciu podujatí pre deti prostredníctvom interaktívnej tabule. Projekt spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj. Počas roka bolo možné uhradiť členský poplatok a služby Kultúrnym poukazom 2017, získali sme 304 poukazov, za ktoré sme zakúpili knižničný vozík a sedacie vaky do oddelenia pre deti a mládež. Do zasadačky pribudol dataprojektor, reprosústava, notebook i stôl  vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a projektu s názvom Modernizácia podujatí knižnice. FPU dotoval aj projekt Nové knihy pre všetkých, výsledkom ktorého bolo  473 nových kníh. Dotácie sumárne predstavovali výšku 6.350 €.

V priestoroch knižnice sme v roku 2017 privítali spisovateľa Jaroslava Klusa či ilustrátorku Alžbetu Božekovú. Počas roka sme sa venovali zabudnutým remeslám, napr. s medovnikárkou či drotárom, besedovali sme o novej knihe Horná ulica, šťastie priniesli kominári, ktorí viac povedali o svoj zaujímavej práci, na zúbkovú vílu sa zahrala dentálna hygienička, psíkov doviedli záchranári, zajka ošetrila zverolekárka, odbornú prednášku z dejín Kysúc viedol PhDr. Tomáš Kopták.  Nezabudli sme na tradičné aktivity ako Deň Zeme, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe, Celé Slovenské číta deťom, Čítajme si... Po druhýkrát sme realizovali Burzu kníh, ktorá mala ešte väčšiu odozvu ako tá prvá, no a v roku 2017 nechýbali knihovníčky na podujatí Cesta rozprávkovým mestom, kedy sa premenili na postavy z rozprávky o Červenej čiapočke. Začali sme pravidelne navštevovať Centrum sociálnych služieb Fantázia a spolupráca prerástla do krstu knihy jednej z jeho klientok.

A čo dodať na záver? Knižnice a knihovníctvo na Slovensku i vo svete sa neustále mení. Je škoda, ak niekto nenavštívi knižnicu, len preto, že u neho stále prevládajú stereotypy či predsudky. Dnes sú knižnice plné nových náučných kníh či beletrie, modernej techniky, elektronických zdrojov a usmiatych knihovničiek ochotných pomôcť...a majú i zmysel pre humor (viď foto).

 

D. Šinalová

Späť