Leto s...

23.06.2017 12:46

Druhý ročník súťaže pre všetky deti s názvom Leto s..., tentoraz s Gabrielou Futovou.

Súťaž pre všetky deti, ktoré v letných mesiacoch júl a august 2017 prečítajú akúkoľvek knihu Gabriely Futovej.

 

Pravidlá:

  • v knižnici si pri vypožičaní knihy od Gabriely Futovej vezmi anketový lístok.
  • odpovedz na otázku: Prečo sa ti páčila táto kniha?
  • vráť anketový lístok spolu s knihou do konca augusta 2017.
  • ak prečítaš viac kníh, si v hre s každým anketovým lístkom.
  • môžeš nakresliť, namaľovať či inak vytvoriť obrázok alebo iné dielko, ktoré zachytí príbeh z prečítanej knihy.
  • s každou výtvarnou prácou si v hre!
  • ak si v lete prečítal vlastnú knihu od Gabriely Futovej, vypíš anketový lístok a prines ho do konca augusta do knižnice a tiež si v hre.
  • anketové lístky nájdeš v prílohe alebo v knižnici.
  •  

Späť