Majster všetkých literárnych žánrov

12.01.2018 14:14

feldek

Ľubomír Feldek a jeho tvorba je naozaj rozmanitá. Je autorom poézie a hlavne veršovaných rozprávok. Napísal mnoho moderných autorských rozprávok. Zvládol i divadelné hry a aj scenáre k filmovým rozprávkam. A predovšetkým z celej jeho tvorby pre deti cítiť jeho úctu k deťom. To všetko sa dozvedeli žiaci ZŠ Clementisova na podujatí, ktorého témou boli básničky, rozprávky z pera pána Feldeka, ale i scenár k filmu Perinbaba či divadelná hra Princ a Večernica.

V úvode si vypočuli prezentáciu, témou ktorej bol nielen životopis tohto známeho autora, ale aj ukážky z jeho najznámejšej tvorby. Rozprávanie bolo doplnené o bombový kvíz, kedy deti museli odpovedať na otázku a dávať pritom pozor, aby im v ruke nevybuchla tikajúca bomba. Ale štvrtákom zo ZŠ Clementisova vybuchla len trikrát. Všetky ostatné otázky o Feldekovi boli zodpovedané správne a v časovom limite.

Dve dievčatá z triedy vyhrali dokonca malú pozornosť usmiate samolepky zelených smajlíkov. Za to, že správne doplnili cloze – test. Teda po prvotnom prečítaní Feldekovej rozprávky dostali text s vynechanými slovami. Práve dvom dievčatám sa podarilo doplniť najviac vynechaných slov v rozprávke, a tak si zaistiť svoje prvenstvo. Dôležitú úlohu zohrávala nielen ich sústredenosť, pamäť, slovná zásoba, ale i kreativita.

A v závere sa 3 chlapci zmenili na hercov a zdramatizovali časť Feldekovej rozprávky Princ a Večernica. Stali sa Veterníkom, Slnečníkom a Mesačníkom a s textom v rukách vykukovali spoza provizórnej opony – plachty, aby vyriekli svoju rolu. Po počiatočných nezhodách sa Slnečník, Veterník a Mesačník zosynchronizovali a vykukovali len vtedy, keď boli na rade a povedali text z papiera.

O Ľubomírovi Feldekovi sa dozvedeli žiaci 4. ročníka v knižnici všetko potrebné. Treba však spomenúť aj to, že na podujatie prišli dobre pripravení. Triedny učiteľ p. Bandura ich namotivoval, aby si každý z nich od spisovateľa prečítal aspoň jednu knihu. Tým tetám knihovníčkam uľahčil celý priebeh podujatia. A želaním knihovníčok zostáva čo najviac podobných návštev rovnako sčítaných detí.

Späť