Tvor knihu s Danielom Hevierom

06.02.2017 12:15

hevier

Zapojte sa do projektu, ktorý chce vytvoriť Daniel Hevier spolu s deťmi. Verí, že sa spoločne podarí vytvoriť dielo, aké nemá v našom prostredí obdobu. Pôjde totiž nielen o napísanie a vydanie knihy, ale aj o formovanie istého životného postoja detí, ktoré by cez spoločné tvorenie mali dostať impulz a inšpiráciu na radostné, dynamické, aktívne a pozitívne prežívanie svojej cesty od dieťaťa k dospievajúcemu a neskôr k dospelému človeku. V priebehu roku 2017 chce vydať dve knihy žánru fantasy, ktoré budú v priebehu nasledujúcich rokov mať pokračovanie.

Celá séria bude za 4 roky predstavovať 12 kníh, ktoré budú na seba voľne nadväzovať. Deti budú príbeh týchto kníh ovplyvňovať svojimi návrhmi, pripomienkami, podielom na ilustráciách, navrhovaním pokračovania, mien postáv atď. Okrem toho budú riešiť úlohy, výzvy, zadania, indície, ktoré budú vychádzať z príbehu kníh. Niektoré ich budú motivovať k čítaniu iných kníh a návštevám knižnice, iné vychádzkam do prírody, kontaktu so starými ľuďmi, záujmu o históriu svojho rodu alebo regiónu a pod.

Postupne chce vydávať zborníčky prác detí, literárnych i výtvarných, komiksy, mapky, ale zverejniť aj iné prejavy tvorivosti vo forme zvukových či obrazových záznamov na webovej stránke, cédečku alebo You Tube. 

Ak sa zapojíte do projekt, vydavateľstvo zabezpečí:

1. pravidelné aktivity pre Vaše deti (formou mailov, aplikácie, Facebookovej stránky, www.stránky apod.)

2. aktivizačné materiály (pracovné zošitky ai.), inštruktívne materiály pre dospelých, produkty  pre deti zdarma

3. knihy z projektu D. Heviera so zľavou 30% a s predstihom pred uvedením do kníhkupectiev

4. možnosť kontaktu s autorom D. Hevierom listovou, mailovou formou alebo formou Skypu, online návšteva na hodine v škole apod.

5. publikovanie tvorby detí v zborníčkoch alebo inej aktivity (spev, tanec, hudba, divadlo) na zvukových a vizuálnych médiách

6. všetky ďalšie návrhy, nápady, pripomienky z Vašej strany sú vítané.

V prílohe si prečítajte list s inštrukciami pre deti a v prípade záujmu odpovedzte na adresu: spisovatelhevi@gmail.com.

Tešíme sa na spoluprácu.

Späť