Literárne súťaže na Kysuciach

Jašíkove Kysuce

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Kysucká knižnica v Čadci, Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond, Kysucká kultúrna nadácia

Propozície: do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami.

 

Jurinova Jeseň

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, obec Klokočov, Mesto Kysucké Nové Mesto, 

Propozície: súťaž v duchovnej tvorbe v kategóriách poézia a dráma.

Literárne súťaže na Slovensku

Literárna Senica Ladislava Novomeského 

Vyhlasovateľ: Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Národné osvetové centrum Bratislava, Literárne informčané centrum Bratislava, Záhorské osvetové stredisko Senica

Propozície: súťaže sa môže zúčastniť autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne publikované. 

Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.

Súťaží sa vo vekových kategóriách: I. kat: žiaci 5. - 9. ročníkov ZŠ, II. kat. - študenti SŠ, III. kat. - študenti VŠ a ostatní dospelí.

 

Literárny Zvolen

Vyhlasovateľ, realizátor: Národné osvetové centrum z poverenia MK SR, Národné osvetové centrum, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, Literárne informačné centrum Bratislava, Mesto Zvolen

Propozície: súťaže sa môže zúčastniť autor nad 15 rokov, ktorému dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia. 

Súťaží sa v kategóriách: poézia a próza.

 

Gorazdov literárny Prešov

Vyhlasovateľ, zriaďovateľ: Divadlo J. Záborského Prešov, Spoločnosť sv. Gorazda Bratislava, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Národné osvetové centrum Bratislava

Propozície: súťaže sa môže zúčastniť občan SR a Slováci žijúci v zahraničí tvoriaci v slovenskom jazyku, ktorým doteraz nebola knižne vydaná publikácia. 

Súťaží sa v literárnych druhov: duchovná poézia, próza a dráma.

Súťaží sa v kategóriách: I. kat. - žiaci ZŠ, II. kat. - mládež (študenti SŠ), III. kat. - dospelí autori.

 

Krídla Ivana Laučíka

Vyhlasovateľ, zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Propozície: súťaže sa môže zúčastniť autor nad 15 rokov, ktorý ešte nevydal samostatné knižné dielo.

Súťaží sa v kategóriách: poézia a próza.

 

Wolkrova Polianka

Vyhlasovateľ, zriaďovateľ: Literárny fond a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Propozície: súťaž je určená autorom do 35 rokov, ktorí nemajú vydané vlastné dielo. 

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Vyhlasovateľ: Miestna knižnica Petržalka

Propozície: súťaž je určená autorom, ktorých práca nebola doteraz publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. 

Súťaží sa v kategóriách: poézia, próza a dráma.

Súťaží sa vo vekových kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ, žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti SŠ a dospelí nad 20 rokov.

 

Literárny Kežmarok

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Mesto Kežmarok, Slovenská národná knižnica - literárne múzeum v Martine, Matica slovenská

Propozície: súťaží sa v kategóriách: poézia a próza

Súťaží sa vo vekových kategóriách: I. kat. - žiaci 2. - 5. ročníkov ZŠ, II. kat. žiaci 6. - 9. ročníkov ZŠ, III. kat. - žiaci SŠ

 

Hodžova esej

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch, Ministerstvo školstva, vedy a športu SR, Ústav politických vied SAV, Slovenská národná knižnica, Historický ústav SAV, Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Mladá slovenská poviedka

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Propozície: Súťaží sa vo vekových kategóriách: žiaci 6. - 9. ročníkov ZŠ, žiaci SŠ, dospelí do 30 rokov.

 

Cena slovenského učeného tovarišstva

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Literárny klub Bernolák pri Spolku sv. Vojtecha a Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave, Mesto Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho, Bernolákova spoločnosť v Bratislave, časopis Kultúra

Propozície: súťaží sa v troch vekových kategóriách v poézii a próze.

 

Dúhová lampa z krajiny Zázračno

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Národné osvetové centrum, Mesto Žilina

 

Poviedka Asseco solutions

Zriaďovateľ, vyhlasovateľ: Občianske združenie literarnyklub.sk, Asseco solutions

 

Akademický Prešov

Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska.

 

Básne Asseco Solutions

Literárna súťaž pre autorov poézie

 

Cena Fantázie

Súťaž pre autorov fantastickej literatúry.

 

Cena Rudolfa Fabryho

Anonymná literárna súťaž určená mladým autorom.

 

Dráma

Súťaž pôvodných dramatických textov - divadelných hier v slovenskom a českom jazyku.

 

Dráma4Junior

Súťaž pôvodných dramatických textov - divadelných hier pre deti a mládež.

 

Esej Jána Johanidesa

Literárna súťaž pre stredoškolákov.

 

Gerbócova literárna Snina

Neanonymná literárna súťaž pre začínajúcich slovenských autorov a Slovákov žijúcich v zahraničí v žánri poézia, próza a esej.

 

Inšpirácie spod Sitna

Neanonymná literárna súťaž v kategóriách poézia a próza pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

 

Kováčova Bystrica

Literárna súťaž v umeleckej a publicistickej tvorbe pre žiakov ZŠ a SŠ.

 

Literárna Ilava

Celoslovenská neanonymná literárna súťaž pre žiakov, študentov a dospelých v tvorbe poézie a prózy s ľubovoľnou témou.

 

Literárna súťaž Jozefa Braneckého 

Neanonymná literárna súťaž pre stredoškolákov a dospelých v ľubovoľnom žánri na ľubovoľnú tému.

 

Literárna Villa Zerna

Neanonymná literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy bez tematického obmedzenia.

 

Literárne Košice Jána Štiavnického

Literárna súťaž pre žiakov vyššieho stupňa ZŠ.

 

Literárne Šurany

Anonymná súťaž pre začínajúcich po slovensky píšucich autorov od 18 do 35 rokov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali

 

Literárne Topoľčany

Celoslovenská súťaž pre všetky vekové kategórie.

 

Literárny Boom

Celoslovenská literárna súťaž v kategóriách poézia a próza bez vekového obmedzenia.

 

Literárny Lučenec

Celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy.

 

Literárny salón Trnava

Literárna súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Medziriadky

Celoslovenská literárna súťaž pre autorov do 26 rokov, spojená s literárnym sústredením

 

Muzaika

Celoslovenská literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy pre autorov od 17 rokov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

 

Najlepšia fantasy

Súťaž autorov fantastickej literatúry, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

 

Poetický Púchov

Neanonymná súťaž v tvorbe poézie na ľubovoľnú tému.

 

Poetická Ľubovňa

Celoslovenská literárna súťaž pre začínajúcich autorov, ktorí dosiaľ nepublikovali

 

Stratení susedia - Žili medzi nami

Neanonymná literárna súťaž pre študentov SŠ v ľubovoľnom žánri v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

 

Štúrovo pero

Celoslovenská novinárska súťaž pre študentov SŠ a VŠ.

 

O Cenu Jána Červeňa

Literárna súťaž pre autorov do 35 rokov, ktorí ešte knižnice nepublikovali.

 

Stratené príbehy

Medzinárodná literárna súťaž fantasy literatúry v kategóriách poézia, próza a komiks.