Fond knižnice

Knižničný fond knižnice tvoria:
a) Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, elektronické zdroje
b) Sekundárny fond: katalógy (elektronický), bibliografie

Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom Mesta Kysuckého Nového Mesta (Zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu). Každý čitateľ a používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.


KNIHY

 • odborná literatúra pre deti 5,68 %
 • krásna literatúra pre deti 27,06 %
 • odborná literatúra pre dospelých 26,58 %
 • krásna literatúra pre dospelých 40,68 %


PERIODIKÁ
Regionálne periodiká:

 • Zvesti Kysuckého Nového Mesta
 • Kysuce
 • Kysucké noviny
 • Kysucký žurnál
 • Žilinský večerník
 • Kysucké zvony


Denníky:

 • Sme
 • Pravda
 • Hospodárske Noviny


Cudzojazyčné periodiká:

 • National geographic


Týždenníky:

 • Slovenka
 • Plus 7 dní
 • Život
 • Epocha
 • Báječná žena


Mesačníky:

 • ABC
 • Zdravie
 • Emma
 • Eva
 • Tvorivé bývanie


Periodiká pre deti a mládež:

 • Fľak
 • Fifík
 • Kamarát


KRONIKY

 • Kronika verejnej knižnice v Kysuckom Novom Meste – 3 zv.
 • Kronika Kynologického klubu ZO Zväzarm pri ZVL n.p. Kysucké Nové Mesto
 • Kronika MS – ČSSK v Kysuckom Novom Meste

Tematické delenie knižničného fondu

Knižničný fond je tematicky uložený:

Oddelenie literatúry pre deti a mládež:

 • rozprávky pre deti do 7 rokov
 • rozprávky pre deti nad 7 rokov
 • poézia pre deti do 7 rokov
 • poézia pre deti od 7 do 10 rokov
 • poézia pre deti od 10 do 14 rokov
 • príbehová próza pre deti od 7 do 10 rokov
 • príbehová próza pre deti od 10 do 14 rokov
 • povesti
 • dobrodružná literatúra
 • dievčenská literatúra
 • cudzojazyčná literatúra pre deti a mládež
 • náučná literatúra pre deti a mládež

 

Oddelenie beletrie pre dospelých:

 • detektívky
 • beletria
 • vojnová literatúra
 • sci-fi literatúra
 • poézia a dráma
 • novinky
 • cudzojazyčná literatúra

Triedenie a značenie beletrie (modrá značka)

Piktogram Vysvetlivka Piktogram Vysvetlivka
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/detektivne.png Detektívne romány files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/poviedky.jpg Poviedky
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/dobrodruzne.jpg Dobrodružné romány

files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/psychologicke.png 

   
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/rodinne.jpg        
Psychologické romány
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/triedenie.jpg Erotické romány Rodinné romány
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/exoticke.jpg Exotické romány files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/z lekarskeho prostredia.jpg Romány z lekárskeho prostredia
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/fantazijne.png Fantasy romány files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/skutocne pr.jpg Skutočné príbehy
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/historicke romance.jpg Historické romance files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/thrillery.jpg Thrillery
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/historicke romany.jpg Historické romány files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/vojnove.jpg Vojnové romány
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/humorne.png Humorné romány files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/western.jpg Westerny
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/lubostne.png Ľúbostné romány files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/horory.jpg Záhady a tajomstvá
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/mafia.jpg Romány o mafiánoch files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/pribehy zo zivota.png Zo života
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/nabozenske.jpg Náboženské romány files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/zivotopisne.jpg Životopisné
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/odporucana.png Odporúčané čítanie

files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/crying-people-faces-man-woman-baby-icons-set-vector-sad-depressed-white-47242807.jpg

Emotívne príbehy
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/polovnicke priroda.jpg Poľovnícke príbehy files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/stock-vector-lipstick-vector-icon-set-with-reflections-128097275.jpg Ženské romány
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/povesti.jpg Povesti files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/cestopisne.jpg Cestopisné romány
files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/piktogramy/filozofia.jpg Filozofické romány    

Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých:

 • príručná knižnica
 • regionálna literatúra
 • náučná literatúra

Triedenie náučnej literatúry podľa MDT (Medzinárodné desatinné triedenie)

001 VEDA A VEDOMOSTI VŠEOBECNE

004 POČÍTAČOVÁ VEDA A TECHNOLÓGIA

005 ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

008 CIVILIZÁCIA, KULTÚRA, POKROK

02 KNIHOVNÍCTVO, KNIŽNICE, KNIŽNÁ KULTÚRA

03 VŠEOBECNÉ PRÍRUČKY

05 ROČENKY, KALENDÁRE

06 ORGANIZÁCIE, MÚZEÁ, GALÉRIE

07 NOVINY, TLAČ, ŽURNALISTIKA

1 FILOZOFIA

13 FILOZOFIA DUCHA

14 FILOZOFICKÉ SYSTÉMY

159 PSYCHOLÓGIA

16 LOGIKA

 

17 MORÁLKA, ETIKA, PRAKT. FILOZOFIA

2 NÁBOŽENSTVO

31 ŠTATISTIKA

316 SOCIOLÓGIA

32 POLITIKA

327 MEDZINÁR. VZŤAHY, ZAHRANIČNÁ POLITIKA

33 EKONOMIKA

331 PRÁCA, ZAMESTNANOSŤ

336 FINANCIE

338, 339 HOSPOD. POLITIKA, OBCHOD

34 PRÁVO

 

347 OBČIANSKE PRÁVO

35 VEREJNÁ SPRÁVA

364 SOCIÁLNA PRÁCA, SOCIÁLNA STAROSTL.

37 VÝCHOVA, VZDELÁVANIE, VYUČOVANIE

371 ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDEL.

372, 373 TYPY ŠKÔL

376 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŠPEC. SKUPÍN

39 NÁRODOPIS, ETNOGRAFIA, FOLKLÓR

502 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO OCHRANA

51 MATEMATIKA

52 ASTRONÓMIA, KOZMOLÓGIA

53 FYZIKA

 

54 CHÉMIA, MINERALÓGIA

55 VEDY O ZEMI, GEOLÓGIA

57 BIOLOGICKÉ  VEDY

58 BOTANIKA

59 ZOOLÓGIA

61 LEKÁRSKE VEDY, MEDICÍNA

612 FYZIOLÓGIA ČLOVEKA

613 OSOBNÉ ZDRAVIE, HYGIENA

614 VEREJNÉ ZDRAVIE, PREVENCIA ÚRAZOV

615 FARMAKOLÓGIA, TOXIKOLÓGIA

616 KLINICKÁ MEDICÍNA, PATOLÓGIA

617, 618 CHIRURGIA, ORTOPÉDIA A GYNEKOLÓGIA

621 STROJÁRSTVO, ELEKTROTECHNIKA, STROJE

629 TECHNIKA, ZBRANE

63 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO

634 OVOCINÁRSTVO, VINOHRADNÍCTVO

635 ZAHRADNÍCTVO

636 VETERINÁRSTVO

638 VČELÁRSTVO

639 POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO

641 POTRAVINY, JEDLÁ A VARENIE

643 BYT, BYT. ZARIADENIA

646 OBLIEKANIE, OŠETROVANIE TELA

65 MANAŽMENT, MARKETING, DOPRAVA A ÚČTOVN.

68 PRIEMYSEL A REMESLÁ

69 STAVEBNÍCTVO, STAVEBNÉ MATERIÁLY

7 UMENIE

 

71 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, KRAJINY, PARKY

72 ARCHITEKTÚRA

73 SOCHÁRSTVO, ÚŽITKOVÉ UMENIE

74 UMELECKÉ REMESLÁ, KRESLENIE A RUČNÉ PR.

741 TECHNICKÉ KRESLENIE

75 MALIARSTVO

77 FOTOGRAFIA

78 HUDBA, TANEC

79 FILM, DIVADLO

796 ŠPORT, TELESNÉ CVIČENIA, HRY

81 SLOVENSKÝ JAZYK

811 CUDZIE JAZYKY

82 TEÓRIA LITERATÚRY

885 DEJINY SLOVENSKEJ A ČESKEJ LITERATÚRY

904 ARCHEOLÓGIA, PREHISTÓRIA

908 ŠTÚDIUM LOKALÍT

91 GEOGRAFIA, CESTOPISY

929 BIOGRAFIE, GENEALÓGIA, HERALDIKA

93 ARCHIVNÍCTVO, HISTÓRIA AKO VEDA

94 VŠEOBECNÉ DEJINY

943 DEJINY SLOVENSKA A ČESKA