Partnerská knižnica

Prvý písomný údaj o stretnutí s partnerskou knižnicou Městskou knihovnou v Českom Těšíne je z 29.10.1975: „U příležitosti družebního setkání ďekujeme za milé přijetí. Velice se nám u Vás líbilo jak v kolektivu, tak v samotné knihovně. Tešíme se na příští setkání v Českém Těšíne.“
Tradícia priateľských návštev s Městkou knihovnou v Českém Těšíne každoročne striedavo v oboch mestách pokračuje dodnes. Ani rozdelenie hraníc neprerušilo tento vzťah. Pri stretnutiach si knihovníčky vymieňajú svoje poznatky, skúseností z praxe, nové nápady. Mestská knižnica bola zástupcom slovenských mestských knižníc na medzinárodnom kongrese „Knihovna-Knižnica-Biblioteka“ v Českom Tešíne v roku 2005, ktorého úlohou bolo získanie prehľadu o stave a práci v mestských knižniciach troch štátov, výmena skúseností, získanie inšpirácie do nasledujúcej knihovníckej práce a upevnenie vzťahov.

V roku 2013 sme spoločne s ďalšími dvoma knižnicami Biblioteka Miejska w Cieszynie (Poľsko), Pučka Knjižnica i čitaonica Daruvar (Chorvátsko) zorganizovali medzinárodnú literárnu súťaž Staň sa spisovateľom s... (Petrom Kubicom) na tému To bol fakt hustý deň.


Ďalšími krátkodobými partnerskými knižnicami boli:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Opole (1974)
Okresná knižnica v Prievidzi (1978)