Projekty na nákup knižničného fondu

Nove knihy.JPGNákup populárno-náučnej literatúry, odbornej literatúry pre študujúcich a beletrie pre deti, mládež aj dospelých.

Čítať ďalej…

Projekt Kultúrne poukazy

kulturne-poukazy.jpgFinančné poukazy v hotnore 6*1 € môžu žiaci, študenti a pedagógovia využiť v knižnici na úhradu členského poplatku alebo služieb.

Čítať ďalej…

Projekt Jednu knihu ročne (knižnici)

Marta Moravčíková je autorkou projektu Jednu knihu ročne (knižnici). Inšpiráciou pre ňu bol fakt, že knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli a tak, ako by chceli čitatelia. Inými slovami, nemajú za čo nakupovať toľko novýchkníh či periodík, koľko by pre svojich čitateľov potrebovali.

Čítať ďalej…

Projekt Modernizácia podujatí knižnice

Predmetom projektu Modernizácia podujatí knižnice bol nákup technického vybavenia - notebook, dataprojektor, reprosústava a konferenčný stôl tak, aby bolo zabezpečené realizovanie podujatí po technickej stránke.

Čítať ďalej…

Projekt Zážitkové čítanie v knižnici

Predmetom projektu Zážitkové čítanie v knižnici boli edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom kultúrno – osvetových aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času.

Čítať ďalej…

Projekt Modernizácia technického vybavenie internetových prístupových bodov

Projekt v hodnote 1.608 € mal názov Modernizácia technického vybavenia internetových prístupových bodov, realizoval sa v roku 2016.

Čítať ďalej…

Projekt Záhrada knihomoľov

V záhrade za budovou knižnice sa v septembri 2016 realizoval projekt Záhrada knihomoľov, ktorý podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis. Na tomto priestore sa buduje oddychový kultúrny priestor.

Čítať ďalej…

Projekt Šanca na zamestnanie

Projekt realizovaný od novembra 2015 do júla 2016 Šanca na zamestnanie financovaný z prostriedkov EÚ Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Ľudské zdroje. 

Čítať ďalej…

Projekt Brána do sveta informácií

Marta Moravčíková je autorkou projektu Jednu knihu ročne (knižnici). Inšpiráciou pre ňu bol fakt, že knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli a tak, ako by chceli čitatelia. Inými slovami, nemajú za čo nakupovať toľko novýchkníh či periodík, koľko by pre svojich čitateľov potrebovali.

Čítať ďalej…

Projekt Skvalitnenie ochrany a uloženia knižničného fondu

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto realizovala v roku 2015 projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho predmetom bolo nakúpenie interiérového výbavenia na uloženie knižničného fondu.

Čítať ďalej…

Projekt Ochrana KF - základná úloha knižnice

Mestská knižnica KNM realizovala v roku 2015 projekt s názvom Ochrana KF - základná úloha knižnice. Cieľom projektu bolo zvýšiť fyzickú ochranu knižničného fondu novou formou obaľovania kníh. 

Čítať ďalej…

Projekt Komprax

Práca s regionálnymi informáciami v knižnici, tak znel názov projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ ako Malý projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť Národného projektu Komprax - Kompetencie pre prax.

Čítať ďalej…

Projekt Malá galéria

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Jeho cieľom bolo vytvoriť výstavný priestor, ktorý by využívala široká verejnosť, najmä miestni autori, fotografi, maliari a pod. 

Čítať ďalej…

Projekt Nezíde z očí, nezíde z mysle

Predmetom projektu bolo vydať materiál o knižnici, ktorý obsahoval informácie o jej histórii, službách, podujatiach, možnostiach komunikácie s knižnicou, knižničnom fonde...

Čítať ďalej…

Projekt Skvalitnenie ochrany KF, modernizácia zariadenia

Projektom sme riešili uloženie knižničného fondu v oddelení literatúry pre deti a mládež, lebo ide o rizikovú skupinu, ktorá stráca záujem o čítanie. Prvý dojem ovplyvňuje každého návštevníka a jeho rozhodnutie, či sa stane čitateľom.

Čítať ďalej…

Projekt Čítanie pod lipou

Cieľom projektu bolo vytvoriť v záhrade knižnice vhodné podmienky pre čítanie s najmenšími. V strede  záhrady je krásna urastená lipa, ktorá poskytuje  tieň a ktorá dala názov tomuto projektu.

Čítať ďalej…

Projekt Bibliobox

box.jpgPredmetom projektu bola kúpa a inštalácia biblioboxu. Cieľom projektu poskytovanie knižnično-informačných služieb prostredníctvom nových foriem. Bibliobox umožňuje čitateľom vrátiť knižničné jednotky aj v čase, keď je knižnica zatvorená, teda 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Čítať ďalej…

Projekt Revitalizácia technického vybavenia knižnice

Cieľom projektu bola revitalizácia a modernizácia technického vybavenia knižnice, ktoré sa používa na poskytovanie knižnično-informačných služieb prostredníctvom IS Clavius.

Čítať ďalej…

Projekt Bližšie k používateľom

webstranka kniznice.jpgVýstupom z projektu realizovaného v roku 2011 je vlastná web stránka knižnice, ktorá tak posúva knižnicu bližšie k používateľovi. Súčasťou projektu bolo aj nové logo knižnice.

Čítať ďalej…

Projekt Informačná výchova po novom

dataprojektor.jpgVďaka novému technickému vybaveniu knižnica poskytuje zaujímavejšiu, pútavejšiu a obsahovo rozšírenú formu informačnej výchovy - prezentácia spôsobov vyhľadávania informácii na webe, využívania informačných portálov, vyhľadávania v online katalógoch knižníc a pod.

Čítať ďalej…

Projekt Online katalóg aj na internete

OPAC.jpgOnline katalóg pomáha čitateľom pri vyhľadávaní informácií o daných tituloch, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice a pri prehľadávani vlastného čitateľského konta.

Čítať ďalej…

Projekt Elektronická ochrana knižničného fondu

Elektronicky zabezpecovaci system 1.jpgCieľom projektu je ochrana knižničných jednotiek proti odcudzeniu a fyzickému poškodeniu.

Čítať ďalej…

Projekt Služby a detský čitateľ

PC v oddeleni.jpgV roku 2007 sa realizoval projekt s finančnou podporu MK SR. Jeho cieľom bolo zlepšenie a rozšírenie služieb čitateľom, ich urýchlenie a zefektívnenie. Zároveň sa napĺňal aj cieľ elektronizácia knižnice.

Čítať ďalej…

Národný projekt Informatizácia knižníc

Pocitacova stanica, projekt Informatizacia spolocnosti.jpgMestská knižnica Kysucké Nové Mesto ako jediná na dolných Kysuciach je jednou zo zúčastnených knižníc na národnom projekt MK SR „Informatizácia knižníc“. Nové vybavenie knižnice umožňuje poskytnúť bezplatný prístup k internetu pre všetkých občanov bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia a finančného zabezpečenia.

Čítať ďalej…