Projekt Bibliobox

box

Predmetom projektu bola kúpa a inštalácia biblioboxu. Cieľom projektu poskytovanie knižnično-informačných služieb prostredníctvom nových foriem. Bibliobox umožňuje čitateľom vrátiť knižničné jednotky aj v čase, keď je knižnica zatvorená, teda 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Ďalším prínosom novej služby je, že sa vrátené dokumenty dostanú včas k ďalším čitateľom, zvýši sa obrat knižničného fondu. Bibliobox bol nainštalovaný 6.11 2013 na Námestí slobody v KNM.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.