Projekt Modernizácia podujatí knižnice

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je verejná knižnica, ktorá v meste poskytuje služby s cieľom uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín týkajúcich sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Predmetom projektu Modernizácia podujatí knižnice bol nákup technického vybavenia - notebook, dataprojektor, reprosústava a konferenčný stôl tak, aby bolo zabezpečené realizovanie podujatí po technickej stránke. Technické vybavenie knižnice už bolo zastaralé a poruchové. Cieľom projektu bolo skvalitniť a zatraktívniť realizované podujatia a informačnú výchovu, zmodernizovať a rozšíriť technické vybavenie knižnice a zvyšovať informačnú gramotnosť detí a mládeže.

Dnes vynovená multifunkčná miestnosť už slúži používateľom, najmä žiakom základných a stredných škôl, či pred pár dňami širokej verejnosti počas krstu knihy, ciele projektu sme teda naplnili. Projekt Modernizácia podujatí knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 1.500 €. Celkové náklady na projekt predstavovali 1.857,30 €.