Projekt v hodnote 1.608 € mal názov Modernizácia technického vybavenia internetových prístupových bodov, realizoval sa v roku 2016. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia sumou 1488 €. Cieľom projektu, ako hovorí už i jeho názov, bolo z modernizovať technické vybavenie verejných prístupových bodov do siete internetu. Zakúpili sme 4 nové PC all in one, ktoré slúžia širokej verejnosti.