Projekt Elektronická ochrana knižničného fondu

Projekt Elektronická ochrana knižničného fondu bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v októbri 2008.

Každodennou úlohou knižnice je ochrana knižničného fondu. Vďaka elektromagnetickému bezpečnostnému systému je chránený majetok mesta – knižničný fond proti odcudzeniu. Knižnica tak nasleduje moderné trendy.

V roku 2009 Ministerstvo kultúry SR opäť podporilo projekt na ochranu knižničného fondu. Z finančných prostriedkov boli zakúpené elektromagnetické samolepky a ochranné obaly na knihy.