Projekt Informačná výchova po novom

Vďaka novému technickému vybaveniu knižnica poskytuje zaujímavejšiu, pútavejšiu a obsahovo rozšírenú formu informačnej výchovy - prezentácia spôsobov vyhľadávania informácii na webe, využívania informačných portálov, vyhľadávania v online katalógoch knižníc a pod. Zároveň sa dataprojektor využíva na spestrenie a zvýšenie úrovne rôznych kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, ktoré knižnica organizuje - sprístupňovaním informácii z CD či z prezentácii.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2010.