Projekt Kultúrne poukazy

V roku 2006 knižnica získala 481 ks poukazov - väčšina používateľov ich využila na úhradu zápisného a úhradu prístupu do siete internet.

Finančné prostriedky boli využité na technické a materiálové vybavenie, ktoré je potrebné k vydávaniu nových typov laminovaných čitateľských preukazov s čiarovým kódom.


Mestská knižnica sa v roku 2008 už po druhý krát zapojila do projektu Kultúrne poukazy. 6-dielne finančné poukazy v hodnote 150,- Sk, využívali čitatelia najmä na úhradu zápisného a tlačených výstupov.

Finančné prostriedky boli využité na technické a materiálové vybavenie, ktoré rozšírilo služby knižnice - scanovanie a reprografické služby.


V roku 2009 mali 6-dielne finančné poukazy pre všetkých žiakov, študentov a pedagógov hodnotu 6*1€. Metská knižnica získla 662 ks poukazov.

Finančné prostriedky boli využité na zariadenie čitárne (stoly, stoličky).


V roku 2010 mali opäť 6-dielne finančné poukazy žiakov, študentov a pedagógov hodnotu 6 €. Mestská knižnica získla 614 ks poukazov.

Finančné prostriedky boli využité na ďalšie technické vybavenie potrebné na realizáciu projektu Informačná výchova po novom.  

 

V roku 2011 mali Kultúrne poukazy 2011 hodnotu 6*1 €. Knižnica získala 1291 ks kultúrnych poukazov.

Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia Oddelenia literatúry pre deti a mládež (stoly, stoličky, regále). Pre knihovníčky bol zakúpený knižničný vozík.

 

V roku 2012 mali Kultúrne poukazy 2012 hodnotu 6*1 €. Počet získaných kultúrnych poukazov obmedzilo MK SR na  priemer za posledné 3 roky. Knižnica preto vyzbierala len 856 ks poukazov.

Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do oddelenia beletrie pre dospelých (regále).

 

V roku 2013 mali Kultúrne poukazy 2013 hodnotu 4*1€. Knižnica získala 354 ks poukazov.

Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do čitárne - 2 ks regálov na časopisy.

 

V roku 2014 boli vydané Kultúrne poukazy 2014 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala 469 poukazov.

Získané finačné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do zasadačky - stoličký s pultíkmi.

 

V roku 2015 boli vydané Kultúrne poukazy 2015 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala presne 800 poukazov.

Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do oddelenia pre deti a mládež - prezentačný stojan a lavice na vytvorenie relaxačného kútika pre deti na čítanie i hry.


V roku 2016 boli vydané Kultúrne poukazy 2016 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala presne 585 poukazov.

Získané finančné prostriedky boli využité na nákup výpočtovej techniky slúžiacej na poskytovenie knižnično-informačných služieb.

 

V roku 2017 boli vydané Kultúrne poukazy 2017 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala presne 304 poukazov.

Získané finančné prostriedky boli využité na nákup sedacích vakov a knižničného vozíka do oddelenia literatúry pre deti a mládež.