Projekt Nezíde z očí, nezíde z mysle

Mestská knižnica využíva rôzne formy propagácie knižnično-informačných služieb a podujatí - regionálne médiá, webové stránky, soc. siete, plagáty, budovanie vlastného imidžu a pod. Predmetom projektu bolo vydať materiál o knižnici, ktorý obsahoval informácie o jej histórii, službách, podujatiach, možnostiach komunikácie s knižnicou, knižničnom fonde... Touto formou propagácie sme chceli osloviť skupinu potenciálnych používateľov, ktorí nenavštevujú knižnicu, lebo nemajú dostatočné informácie. Súčasťou propagačného materiálu bola aj záložka. Záložka naplnila názov projektu, kým ju človek nezahodí, vidí ju a myslí na knižnicu. Projekt bol realizovaný v roku 2014 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Propagačný materiál bol vydaný v dvoch verziách:

  • pre dospelých a mládež 1 000 ks
  • pre deti 1 000 ks