Projekt Ochrana KF - základná úloha knižnice

Mestská knižnica KNM realizovala v roku 2015 projekt s názvom Ochrana KF - základná úloha knižnice. Cieľom projektu bolo zvýšiť fyzickú ochranu knižničného fondu novou formou obaľovania kníh. Preto knižnica zakúpila samolepiace fólie na knihy a zariadenie na ich aplikáciu Filmolux2. Nová technológia zabezpečuje jednoduchšiu a kvalitnejšiu ochranu knižných jednotiek. 

Tento projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR v roku 2015 vo výške 795 €.