Projekt Služby a detský čitateľ

V roku 2007 sa realizoval projekt s finančnou podporu MK SR. Jeho cieľom bolo zlepšenie a rozšírenie služieb čitateľom, ich urýchlenie a zefektívnenie. Zároveň sa napĺňal aj cieľ elektronizácia knižnice. Čitatelia si zmenu určite všimli, pretože nová počítačová zostava pôsobí estetickejšie a výhodou LCD monitora je aj priestorová úspornosť a teda väčší priestor na spoluprácu medzi používateľom a knihovníčkou.