Projekt Revitalizácia technického vybavenia knižnice

pc tenky klient

Vďaka projektu, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v roku 2012, sme zakúpili tri tenké klienty HP s príslušenstvom (monitor, myš, klávesnica), tri čítačky čiarových kódov a jednu tlačiareň.

Cieľom projektu bola revitalizácia a modernizácia technického vybavenia knižnice, ktoré sa používa na poskytovanie knižnično-informačných služieb prostredníctvom IS Clavius. Predmetom proejktu bolo teda zakúpenie nového tecnického vybavenia, ktoré spĺňa požiadavky súčasnej doby s ohľadom na energetickú úspornosť. Tenké klienty slúžia na realizovanie knižnično-informačných služieb v oddelení literatúry pre dospelých aj v oddelení literatúry pre deti a mládež. Jedna zostava je v administratívnych priestoroch a využíva sa na spracovanie knižničného fondu a výstupov z IS Clavius.