Základné údaje

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je verejná knižnica. Je organizačnou zložkou Mesta Kysucké Nové Mesto a v zmysle svojho štatútu pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Základné informácie o činnosti knižnice (za r. 2017):

Knižničný fond: 30 554 KJ odbornej a krásnej literatúry pre deti, mládež a dospelých
Počet zväzkov na 1 obyvateľa:2 KJ
Počet zväzkov na 1 používateľa: 14,36 KJ
Prírastok KJ:1 665 KJ
Používatelia: 2 127
Návštevníci: 30 994 
Výpožičky: 73 535 KJ
Medziknižničná výpožičná služba: 320 KJ + 9 poskytnutých MVS
Rešerše: 21
Počet podujatí: 302
Počet titulov periodík: 27, z toho 4 zahraničné

Kolektív pracovníkov:

PhDr. Dušana Šinalová - vedúca knižnice

Mgr. Jana Hrubá, Mgr. Sláva Malíková, Mgr. Erika Kučáková - knihovníčky

 

files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/IMG_7253.JPG