Základné údaje

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je verejná knižnica. Je organizačnou zložkou Mesta Kysucké Nové Mesto a v zmysle svojho štatútu pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Základné informácie o činnosti knižnice (za r. 2016):

Knižničný fond: 29 971 KJ odbornej a krásnej literatúry pre deti, mládež a dospelých
Počet zväzkov na 1 obyvateľa:1,95 KJ
Počet zväzkov na 1 používateľa: 14,01 KJ
Prírastok KJ:1 159 KJ
Používatelia: 2 139
Návštevníci: 30 761 
Výpožičky: 72 534 KJ
Medziknižničná výpožičná služba: 254 KJ + 7 poskytnutých MVS
Rešerše: 29
Počet podujatí: 259
Počet titulov periodík: 24, 4 zahraničné

Kolektív pracovníkov:

PhDr. Dušana Šinalová - vedúca knižnice

Mgr. Jana Hrubá, Mgr. Sláva Malíková, Mgr. Erika Kučáková - knihovníky

 

files/obrazky/sekcie/zakladne udaje/IMG_7253.JPG