Prístupnosť

Webové stránky sú vytvárané podľa metodiky pre tvorbu prístupových webov HTML 5 a grafické zobrazenie upravuje CSS 3 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch.