Služby knižnice

Základné služby knižnice:

 • výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
 • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • kultúrno-vzdelávacie a spoločenské
Špeciálne služby knižnice:

Doplnkové služby knižnice:

 • reprografické služby - kopírovanie (realizujú sa v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorskými právami, ktorý ustanovuje v § 31 spôsob použitia diela knižnicou)
 • laminovanie voľných listov
 • scanovanie dokumentov (OCR)
 • poskytovanie pc na spracovanie informácií v textovom a tabuľkovom editore
 • tlač výstupov z pc
Letná čitáreň
 • letná čitáreň otvorená v mesiacoch júl a august v prípade priaznivého počasia.
Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov knižnice ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.
Cenník služieb tu.

Dokumenty na stiahnutie

application/pdf Zasady MVS MsK KNM.pdf (140.5 kB)