Voľne prístupné elektronické informačné zdroje

springerlink.jpg

SpringerLink (plné texty článkov z periodík a knihy vydavateľstva Springer)

 

files/obrazky/sekcie/sluzby/doaj_logo_new.jpg

Directory of Open Access Journals (plné texty z článkov z vedeckých a odborných periodík)


electronic_journal_library.gifElectronic Journals Library (elektronické periodiká z celého sveta)

 

files/obrazky/sekcie/sluzby/nkp.jpgANL FULL (plné texty článkov z českých novín a periodík)

files/obrazky/sekcie/sluzby/CEEOL_Logo.jpgCentral and Eastern European Open Library (plný texty niektorých článkov a kníhy v rôznych jazykoch, aj slovenčine)

 

files/obrazky/sekcie/sluzby/national bibliothek.gifANNO (články z novín a časopisov v nemeckom jazyku)


files/obrazky/sekcie/sluzby/BMC.png

 BIOMed Central (plnotextové články z recenzovaných časopisov z oblasti medicíny)


files/obrazky/sekcie/sluzby/elektronicke dokumenty/sage.png

 SAGE journals (plnotextové články zo spoločenských a humanitných vied)


files/obrazky/sekcie/sluzby/plos.png

 PLOS (plnotextové články z prírodných vied a medicíny)


files/obrazky/sekcie/sluzby/eric.png

 ERIC (plnotextové články z oblasti pedagogiky)


files/obrazky/sekcie/sluzby/slovakiana1.jpgSlovakiana
(zdigitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska - knihy, galerijné a muzeálne predmety)

files/obrazky/sekcie/sluzby/ukb.pngDigitálna knižnica UKB (zdigitalizované slovenské periodiká, staré tlače, hudobniny a monografie)

digibooks.jpg

 

DigiBooks (digitálna knižnica pre nevidiacich so zbierkou slovenských a českých textov)


files/obrazky/sekcie/sluzby/dikda.jpg

Dikda (digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice)

 

files/obrazky/sekcie/sluzby/zlaty-fond-logo.jpg

Zlatý fond Sme (elektronická knižnica slovenskej literatúry)


files/obrazky/sekcie/sluzby/klasici.sk.jpg

Klasici (elektronická knižnica digitálnych diel slovenskej literatúry)


files/obrazky/sekcie/sluzby/eKnizky.png

EKnizky.sk (elektronické knihy slovenských a českých autorov)

 

files/obrazky/sekcie/sluzby/greenie kniznica.jpg

Greenie kniznica (elektronické knihy slovenských autorov)


files/obrazky/sekcie/sluzby/kramerius.jpg

Kramerius (digitálna knižnica Národní knihovny v Prahe)


files/obrazky/sekcie/sluzby/msk praha.gif

Městská knihovna v Praze (elektronické knihy z fondu MsK v Prahe v českom jazyku)

 

files/obrazky/sekcie/sluzby/ebookeater.png

ebookEater (elektronické knihy v rôznych jazykoch)


files/obrazky/sekcie/sluzby/open library.png

Open Library (elektronické knihy v rôznych jazykoch)


files/obrazky/sekcie/sluzby/gutenberg.jpg

Project Gutenberg (elektronické a zdigitalizované knihy v rôznych jazykoch)


files/obrazky/sekcie/sluzby/hathitrust.jpg

Hathi Trust Digital Library (elektronické knihy - odborné publikácie v rôznych jazykoch)


files/obrazky/sekcie/sluzby/doab.png

Directory of Open Access Books (odborné elektronické knihy v rôznych jazykoch)


files/obrazky/sekcie/sluzby/feedbooks.png

FeedBooks (elektronické knihy v rôznych jazykoch)


files/obrazky/sekcie/sluzby/open access.png

Open Access (elektronické knihy z oblasti humanitných a sociálnych vied)


files/obrazky/sekcie/sluzby/manuscriptorium.png

Manuscriptorium (knižnica digitálnych rukopisov a máp z celého sveta)


files/obrazky/sekcie/sluzby/europeana.png

Europeana (zbierka digitalizovaných zbierok európskych múzeí, knižníc a archívov)

 

files/obrazky/sekcie/sluzby/sng.jpg

Web umenia (diela zo zbierok slovenských galérií)


files/obrazky/sekcie/sluzby/metropolitan.png

Metropolitan Museum of Art (diela zo zbierok Metropolitného múzea v New Yorku)


files/obrazky/sekcie/sluzby/galery of art.pngGallery of Art (virtuálne múzeum a databáza západnej Európy)