Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Vítame Vás na stránke Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto

Čo sa dialo v knižniciVytlačiť
 

upravena.jpgMestská knižnica v Kysuckom Novom Meste je organizácia, ktorá zaujíma významné miesto medzi kultúrnymi inštitúciami v meste a jeho okolí. Plní základné úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov. Vo veľkej miere sa venuje podpore čitateľskej a informačnej gramotnosti či regionálnej literatúry. Neustále rozširuje a modernizuje svoje služby vzhľadom na rýchlo meniacu sa znalostnú spoločnosť.
Ani v roku 2018 knižnica nezaostala vo svojej vízii priniesť čitateľom každý rok niečo nové. A teraz nemyslíme len na knihy. V uplynulom roku spustila knižnica systém predupomienok. Každý čitateľ, ktorý knižnici poskytol mailovú adresu, tri dni pred ukončením výpožičnej doby je o tejto skutočnosti informovaný formou predupomienky doručenej do mailovej schránky. Druhou dobrou správou je, že knižnica zmenila systém uhrádzania členského poplatku z kalendárneho roku na 365 dní. To znamená, že členské má čitateľ platné 365 dní od preregistrácie a nielen do konca kalendárneho roka, ako  bolo tomu doteraz. Do tretice sme priniesli novinku vo forme výstupov z čitateľského konta. Pri odchode z knižnice zašle čitateľovi knižnica výpis z konta - zoznam zapožičaných kníh s termínom výpožičky - na mail, ak daný čitateľ mail nemá, vytlačí mu toto konto z tlačiarne. Tieto tri novinky vnímame pozitívne najmä preto, že sa znížil  počet upomienok, ktoré čitatelia, a ani knihovníčky, veľmi v láske nemajú. Upozorňujeme, že každý čitateľ si môže výpožičnú dobu zapožičaných dokumentov predĺžiť či už cez svoje čitateľské konto prístupné cez online katalóg na adrese opac.kysuckenovemesto.sk, telefonicky aj mailom. Vyhnete sa tak zbytočnému hradeniu upomienok a knižnica zároveň vie, že ste na svoju povinnosť vrátiť knihy nezabudli. 
S týmto výpočtom novôt nekončíme. V priestoroch čitárne je inštalovaný SSEbox, ktorý slúži na nabíjanie rôznych mobilných zariadení pre verejnosť zdarma. Určite sme mnohých používateľov potešili predplatným ďalšieho titulu časopisu Téma, ktorý bol vo veľkej miere žiadaný.
A teraz zopár štatistických údajov. V roku 2018 sme zaevidovali 72 530 výpožičiek a časopisov. Počas 12 mesiacov prekročilo prah knižnice 31 118 návštevníkov. Zaregistrovaných bolo 2 115 používateľov, z toho 856 do 15 rokov, čo predstavuje krásnych 40,5 %.  Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek sme poskytli 198 kníh prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby, z toho jednu medzinárodnú a dve dodávateľsky. Vypracovali sme 21 rešerší a usporiadali 298 podujatí, z toho 56 informačných výchov a 17 pre znevýhodnené skupiny používateľov služieb knižnice. Do knižničného fondu sme zaevidovali 1 643 nových kníh, z toho 512 darovaných. Za zmienku stoja aj čísla, ktoré hovoria o využívaní nášho online katalógu a webovej stránky, zaznamenali sme 6 631 vstupov do katalógu, kde bolo položených viac ako 170 000 otázok, teda vyhľadávaní dokumentov. Webová stránka knižnice zaevidovala 42 205 návštevníkov. Teší nás, že pri našej činnosti nám pomohlo 32 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali v knižnici takmer 50 hodín bez nároku na odmenu. Touto cestou sa chceme dobrovoľníkom poďakovať ešte raz. Mnohé z podujatí by sme nemohli realizovať bez sponzorov fy Antechnet, PosDisplay, Drogéria Belák a pod.
Naše poďakovanie však patrí i všetkým, ktorí prispeli 2 % z daní na činnosť knižnice (tento rok bude možné percentá z daní darovať opäť) i tým, ktorí darovali krásne nové knihy, povinné čítanie a časopisy a obohatili tak knižničný fond. Uplynulý rok to bolo 61 darcov. 
Len stručne spomeniem projekty, ktoré sme zrealizovali v roku 2018. Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil dva projekty. Doplnenie knižničného fondu bol projekt zameraný na nákup nových kníh pre deti, mládež i dospelých. Fond sme rozšírili o knihy beletristické ale i populárno-náučné a odborné. Mnohé na základe vašich požiadaviek. Prírastok kníh predstavoval 497 kníh v hodnote 5 009,53 €, dotácia z FPU bola vo výške 4.500 €. Druhý projekt Redizajn Mestskej knižnice KNM I. je zameraný na interiérové vybavenie vstupného výpožičného oddelenia knižnice s cieľom spríjemniť prvý dojem čitateľa pri návšteve. No najmä vymeniť nevhodný a neestetický nábytok, ktorý dominuje tejto miestnosti a neposkytuje knihovníčkam možnosť komfortne poskytovať služby a používateľom ich využívať. Dotácia z FPU je vo výške 10.000 € a realizácia projektu ešte stále prebieha.
Dva projekty podporil aj Žilinský samosprávny kraj. Vďaka prvému sme výsadbou drevín a osadením  malých architektonických prvokov vytvorili v záhrade za knižnicou zelený priestor vhodný na trávenie voľného času a čítanie. Budeme ho využívať i na organizovanie podujatí. Projekt Úpravy záhrady pri knižnici bol podporený čiastkou 1.363 €. 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti je názov ďalšieho projektu, ktorého cieľom bolo zakúpiť 3D tlačiareň a organizovať vzdelávacie podujatia s využitím tlačiarne. Tá je prístupná i používateľom knižnice. Podpora ŽSK predstavovala sumu 734 €. Finančnú čiastku 600 € sme získali aj vďaka hlasovaniu širokej verejnosti v predajniach Tesco. Nadácia Tesco podporila  náš projekt Klub Magnus - gamifikácia knižnice. Deti, ktoré sa ho zúčastnili sa nielen dobre zabavili pri plnení úloh, ale sa i kadečo dozvedeli a odniesli si krásne ceny. Klub Magnus pokračuje vo svojej činnosti ďalej. Projekt Kultúrne poukazy bol v knižnici i tento rok. Vyzbierali sme 336 poukazov a minuli ich na nákup stoličiek a stolov do oddelenia pre deti a mládež. Každoročne realizujeme projekt Jednu knihu ročne (knižnici). Ide o darcovský projekt, keď môže široká verejnosť darovať nové knihy alebo knihy, ktoré knižnica do svojho fondu potrebuje. Takýto zoznam kníh, ktoré chce knižnica získať, nájdete na webovej stránke, tieto knihy sa nazývajú dezideráta. Zoznam deziderát dopĺňame najmä na základe požiadaviek našich čitateľov, nakoľko oni sú pre poskytovanie služieb pre nás prioritou. Takže, ak máte chuť, pozrite si zoznam na webe a  možno danú knihu máte vo svojej polici a nepotrebujete ju a darujete, alebo ju len tak knižnici kúpite, napr. sa môže zložiť nejaký kolektív. Tento rok vďaka aktivite Jednu knihu ročne (knižnici) nám pribudlo 169 knižničných jednotiek. 
A čo sa ešte u nás počas roka dialo? Privítali sme spisovateľov Johnyho Peťka, Natáliu Milanovú či Dušana Mikolaja. Prišla k nám canisterapeutka Ivana Pazderníková i so svojim psíkom Arrowom, kúzelník Miroslav Drnec, tréneri Stanislav Kuchár a Dušan Virdzek v rámci podujatí o zdravom životnom štýle. Veľmi zaujali výrobkyne krojov z firmy BeDifferent z Bytče spolu s vedúcou FS Elenou Schmutzovou. Svet ručne vyrobených bábik deťom priblížila Katarína Hudecová a čaro ilustrácie Katka Prídavková. Svoj život v Amerika skomentovala Júlia Ševčíková. Psychologička PhDr. Gabriela Šamajová hovorila o ochrane detí pred násilím. Nechýbali tradičné aktivity ako Deň ľudovej rozprávky, Čítajme si.., Celé Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom, Burza kníh, Les ukrytý v knihe, Čítajme o sto 6, Týždeň slovenských knižníc, Popoludnie básnika rodných Kysúc, Výpredaj vyradených kníh a rôzne zážitkové čítania a tvorivé dielne. No a my sme nechýbali na Ceste rozprávkovým mestom ako indiánky. Teší nás, že podujatia pravidelne navštevujú tí najmenší i tí najstarší z CSS. 
Rada spomeniem našich najčitateľov do 15 rokov, ktorí zanechajú v knižnici svoj odtlačok prsta na pamiatku. Do Galérie slávnych prstov pribudnú tento rok dva odtlačky ukazovákov, ktoré prelistovali najviac zapožičaných kníh z knižnice roku 2018. Lívia Krišicová prečítala 154 kníh s 43 687 stranami a Sebastián Sihelník 153 kníh s 20 673 stranami. Na druhom mieste skončil Dominik Šalát s 110 a so 108 knihami Alexandra Ďurišová na 3. mieste. Gratulujeme. Pri týchto bilanciách ostaneme, najstarší aktívny čitateľ Ivan M. má 88 rokov a najmladším je dvojročná Dominika N.

Na záver do našej knižnice pozývame všetkých, veď tu nájdete viac ako 30.000 kníh, 27 titulov periodík a desiatky služieb. Knihovníčky sú vám ochotné pomôcť poskytnúť informáciu nielen o fonde, ale aj o knižnom a informačnom svete, fondoch iných knižníc a podobne. Radi u nás privítame i nové tváre, veď knižnica je prístupná všetkým, i tým nezaregistrovaným používateľom napr. pri poskytovaní prezenčných výpožičiek do čitárne, poskytovaní prístupu na internet a pod. 


 
 
Filter
Dátum (RRRR-MM-DD)
Dátum (RRRR-MM-DD)

Podujatia knižnice

 • Podujatia knižniceVýpredaj vyradených kníh

  21.10.2019 16.11.2019 9:00 - 18:00
  Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto Výpredaj vyradených kníh z fondov mestskej knižnice. Ceny už od 0,10 € ... knihy.jpg
 • Podujatia knižniceStrašidelné čítanie

  29.10.2019 18:00
  Mestská knižnica KNM Hrôzostrašné príbehy, krvavé občerstvenie a strašné súťaže. Vsup len so vstupenkou, ktorú získate zdarma v knižnici, obm ... halloween.jpg
 • Podujatia knižnice100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej

  14.10.2019 25.10.2019 9:00 - 18:00
  Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto Pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej spisovateľky Márie Ďuríčkovej knižnica pripravila podujatia pre všetky ... maria_durickova.jpg

Súťaže

 • SúťažeČítame o sto 6

  2.9.2019 29.5.2020 celý deň
  Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto Súťaž tried všetkých základných škôl. Každý žiak získa bod za návštevu knižnice, účasť v súťaži alebo za návštevu s celo ... citame o sto 6.jpg
 • SúťažeVesmír očami detí

  21.10.2019 22.11.2019 09,00 - 18,00
  Mestská knižnica KNM Výstava najlepších prác celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí. ... vesmir_ocami_deti (1).jpg

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka