Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Internet pre verejnosť

Aby bola zabezpečená bezporuchová a bezproblémová prevádzka verejného internetu, boli pre jej organizáciu stanovené nasledovné pravidlá:

1. Prístup do INTERNETu prostredníctvom výpočtovej techniky v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto je spoplatnený podľa Cenníka služieb a poplatkov MsK KNM.
2. Návštevník miestnosti je povinný:
a) dodržiavať tieto pravidlá a rešpektovať pokyny knihovníčky,
b) bezodkladne nahlásiť dozorujúcej osobe zistené poruchy a nedostatky pri prevádzke zariadení,
c) bezodkladne nahlásiť dozorujúcej osobe porušovanie týchto pravidiel iným návštevníkom.
3. V odôvodnených prípadoch môže dozorujúca osoba časovo obmedziť dĺžku práce návštevníka, ak sa tým zabezpečí účelnejšie využitie zariadení v prospech každého návštevníka.
4. V miestnosti s nainštalovaným internetom je zakázané:
a) poškodzovať zariadenie miestnosti,
b) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia počítačov,
c) premiestňovať zariadenie miestnosti a výpočtovú techniku,
d) spôsobovať v miestnosti nečistotu, hluk, alebo inak obťažovať ostatných návštevníkov.
5. Pri práci na termináli nie je dovolené:
a) prezerať internetové stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom, chatovať a hrať on-line hry,
b) konzumovať jedlá a nápoje,
c) tlačiť na tlačiarni neprimerane veľké množstvo stránok a stránky s obrázkami.
6. Pri porušení týchto pravidiel je dozorujúca osoba oprávnená vykázať návštevníka z miestnosti.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka