Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Ostatné projekty do roku 2017

Ostatné projekty knižnice do roku 2017

Projekt Modernizácia podujatí knižnice
Predmetom projektu Modernizácia podujatí knižnice bol nákup technického vybavenia - notebook, dataprojektor, reprosústava a konferenčný stôl tak, aby bolo zabezpečené realizovanie podujatí po technickej stránke. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 1.500 €. Celkové náklady na projekt predstavovali 1.857,30 €.

Projekt Zážitkové čítanie v knižnici
Predmetom projektu Zážitkové čítanie v knižnici boli edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom kultúrno – osvetových aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času. Projekt sumou 300 € na nákup interaktívnej tabule podporil Žilinský samosprávny kraj.

Projekt Modernizácia technického vybavenia internetových prístupových bodov
Projekt v hodnote 1.608 € bol zameraný na modernizáciu technického vybavenia verejných prístupových bodov do siete internetu. Zakúpili sme 4 nové PC all in one, ktoré slúžia širokej verejnosti. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia sumou 1488 €, celkové náklady projektu boli 1 608 €.

Projekt Záhrada knihomoľov
V záhrade za budovou knižnice sa v septembri 2016 realizoval projekt Záhrada knihomoľov, ktorý podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis. Na tomto priestore sa buduje oddychový kultúrny priestor. Na vybudovanie spevnenej plochy a prístupového chodníka Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis prispel sumou 1 540 €. Z vlastných zdrojov sme zakúpili mobiliár - stôl a lavičky, vhodné na realizovanie vyššie uvedených cieľov. 

Projekt Šanca na zamestnanie
Projekt realizovaný od novembra 2015 do júla 2016 Šanca na zamestnanie financovaný z prostriedkov EÚ Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Ľudské zdroje. 

Projekt Brána do sveta informácií
Cieľom projektu Brána do sveta informácií, realizovaného v roku 2015, bolo zvýšenie kvality služieb knižnice zdieľaním katalogizačných záznamov v súbornou katalógu InfoGate. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR vo výške 567 €.

Projekt Skvalitnenie ochrany a uloženia knižničného fondu
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto realizovala v roku 2015 projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho predmetom bolo nakúpenie interiérového výbavenia na uloženie knižničného fondu. Celkové finančné náklady na projekt predstavovali 3.108 €, z toho je dotácia Ministerstva kultúry SR bola vo výške 2.600 €.

Projekt Ochrana KF - základná úloha knižnice
Mestská knižnica KNM realizovala v roku 2015 projekt s názvom Ochrana KF - základná úloha knižnice. Cieľom projektu bolo zvýšiť fyzickú ochranu knižničného fondu novou formou obaľovania kníh. Tento projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR v roku 2015 vo výške 795 €.

Projekt Komprax
Práca s regionálnymi informáciami v knižnici, tak znel názov projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ ako Malý projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť Národného projektu Komprax - Kompetencie pre prax.

Projekt Malá galéria
Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Jeho cieľom bolo vytvoriť výstavný priestor, ktorý by využívala široká verejnosť, najmä miestni autori, fotografi, maliari a pod. 

Projekt Nezíde z očí, nezíde z mysle
Predmetom projektu bolo vydať materiál o knižnici, ktorý obsahoval informácie o jej histórii, službách, podujatiach, možnostiach komunikácie s knižnicou, knižničnom fonde... Finančne projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Skvalitnenie ochrany KF, modernizácia zariadenia
Projektom sme riešili uloženie knižničného fondu v oddelení literatúry pre deti a mládež, lebo ide o rizikovú skupinu, ktorá stráca záujem o čítanie. Prvý dojem ovplyvňuje každého návštevníka a jeho rozhodnutie, či sa stane čitateľom. Tento projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR v roku 2014 vo výške 1 764 €, celkové náklady boli 3 235 €. Do oddelenia pribudlo 18 regálov a 3 vozíky na knihy.

Projekt Čítanie pod lipou
Cieľom projektu bolo vytvoriť v záhrade knižnice vhodné podmienky pre čítanie s najmenšími. V strede  záhrady je krásna urastená lipa, ktorá poskytuje  tieň a ktorá dala názov tomuto projektu. Tento projekt podporila Nadácia Orange a jej Grantový program pre optimistov v roku 2014.

Projekt Bibliobox
Predmetom projektu bola kúpa a inštalácia biblioboxu. Cieľom projektu poskytovanie knižnično-informačných služieb prostredníctvom nových foriem. Bibliobox umožňuje čitateľom vrátiť knižničné jednotky aj v čase, keď je knižnica zatvorená, teda 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Revitalizácia technického vybavenia knižnice
Cieľom projektu bola revitalizácia a modernizácia technického vybavenia knižnice, ktoré sa používa na poskytovanie knižnično-informačných služieb prostredníctvom IS Clavius. Finančne projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Bližšie k používateľom
Výstupom z projektu realizovaného v roku 2011 je vlastná web stránka knižnice, ktorá tak posúva knižnicu bližšie k používateľovi. Súčasťou projektu bolo aj nové logo knižnice. Finančne projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Informačná výchova po novom
Vďaka novému technickému vybaveniu knižnica poskytuje zaujímavejšiu, pútavejšiu a obsahovo rozšírenú formu informačnej výchovy - prezentácia spôsobov vyhľadávania informácii na webe, využívania informačných portálov, vyhľadávania v online katalógoch knižníc a pod. Finančne projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Online katalóg aj na internete
Online katalóg pomáha čitateľom pri vyhľadávaní informácií o daných tituloch, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice a pri prehľadávani vlastného čitateľského konta. Finančne projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Elektronická ochrana knižničného fondu
Cieľom projektu je ochrana knižničných jednotiek proti odcudzeniu a fyzickému poškodeniu. Finančne projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Projekt Služby a detský čitateľ
V roku 2007 sa realizoval projekt s finančnou podporu MK SR. Jeho cieľom bolo zlepšenie a rozšírenie služieb čitateľom, ich urýchlenie a zefektívnenie. Zároveň sa napĺňal aj cieľ elektronizácia knižnice.


 

Projekty podporili

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR

Európska Únia

Európska Únia

Iuveta

Iuveta

Kia Motors Slovakia

Kia Motors Slovakia


 
 
Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis

Nadácia Orange

Nadácia Orange

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia


 
 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka