Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Projekty

Redizajn knižnice vďaka podpore z verejných zdrojovVytlačiť
 

FPU_logo1_modre.jpgPriestory knižníc si zaslúžia veľkú pozornosť, lebo vypovedajú o stave modernej a vzdelanej spoločnosti. Dôležitými faktormi priestoru knižnice sú funkčnosť, flexibilita, estetika a atmosféra. Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto bola doteraz zariadená vo výpožičnom oddelení starším sektorovým nábytkom s nízkou nosnosťou políc, ktoré sa prehýbali a bol neestetický, nevyhovujúci. Nevyhovujúce bolo aj osvetlenie priestorov, na ktoré sa sťažovali i samotní čitatelia. Veď práve výpožičné oddelenie je prvý priestor, s ktorým sa stretáva čitateľ a mal by to byť reprezentatívny priestor. Preto sme sa v roku 2018 rozhodli podať na Fond na podporu umenia žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto I. Podarilo sa nám ho zrealizovať a súčasné priestory oddelenia sú elegantne ladené, miestnosť je vzdušná a príjemná so zaujímavými svietidlami, ktoré priestoru dávajú dôležitosť. Nový interiérový nábytok je estetický a najmä funkčný, vyhovuje súčasným požiadavkám používateľov a pracovníkov. Bodkou pri tomto projekte bolo zakúpenie tlačiarne na tlač výstupov z čitateľského konta a dizajnových doplnkov a inštalácia nových nápisov na regáloch či oddeleniach.

Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto I. je prvou etapou väčšieho zámeru, ktorého cieľom je skvalitniť interiérové vybavenie celej knižnice podľa vizualizácie architektky. Už dnes sa môžeme pochváliť, že FPU nám schválilo druhú etapu projektu, kedy budeme meniť interiérové zariadenie v čitárni a osvetlenie v čitárni a oddeleniach výpožičiek pre dospelých.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 10.000 €. Celkové náklady na projekt predstavovali sumu 11 533 €.


 
 

Projekt Klub Magnus - gamifikácia v knižnici

magnus maly.jpgProblémom dneška je znížený záujmu detí a mládeže o čítanie. Čítanie pritom pozitívne vplýva na zdravie človeka a jeho kognitívne schopnosti apod. Čítanie má desiatku pozitívnych vlastností. Projektom Klub Magnus - gamifikácia v knižnice chceme vzbudiť záujem o čítanie u detí a mládeže inovatívnou formou. Gamifikácia znie záhadne, ale ide o vnášanie prvkov počítačových hier do neherného prostredia, napr. i do knižnice. Detí za počet prečítaných kníh budú získavajú odznaky (levely), za splnenie úloh tituly, na sociálnych sieťach zverejňujeme rebríčky úspešnosti a rôzne elektronické hry a pod. Komunikácia s hráčmi prebieha prostredníctvom sociálnych sietí, tu sa zadávajú i niektoré elektronické úlohy a súťaže. Zaregistrovaní hráči sa vytvorili vlasné hráčske meno. Všetko ako v počítačovej hre. Po celý čas aktivity sprevádza maskot, ktorý je i logom hry.
Je dokázané, že deti, ak majú podanú informáciu prostredníctvom bábky, tak ich skôr zaujme a zapamätajú si ju. Maskot Magnus združuje všetky deti a mládež, nielen tie zapojené do projektu.
Cieľom projektu zvyšovanie čitateľskej a informačnej gramotnosti inovatívnou formou. Ďalšími cieľmi je čítanie s porozumením, aktivizácia čitateľa a pod.

logo_nadacia_tesco.png

 

 

 

klub_magnus.jpgDSCN4319.JPGIMG_0551.JPGmagnus_odznak (1).JPGstrasidelne_citanie (13).JPG

 


 

Projekt 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnostiVytlačiť
 

zsk1.jpgMestská knižnica KNM sa systematicky venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. V rámci projektu 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti, ktorý podporil Žilinský samosprávny kraj sumou 734 €, sme zakúpili 3D tlačiareň a tlačové struny, aby sme mohli vzdelávať deti, mládež a prípadne i dospelých v oblasti digitálnych technológií. Počas organizovaných podujatí sme prezentovali nielen samotnú prácu s 3D tlačiarňou, ale boli prezentované aj základné informácie o využití 3D tlače v praxi, o možnostiach získania voľne prístupných modelov prostredníctvom knižníc na internete či modelovania pomocou programov zdarma.

Mládež sa vzdelávala v neformálnom prostredí a získala nové zručnosti. Ďalším s cieľov projektu bolo zvyšovanie informačnej a digitálnej gramotnosti či rozšírenie služieb knižnice. Oba tieto ciele budeme naďalej napĺňať, nakoľko 3D tlač bude prístupná verejnosti a knižnica bude stále organizovať podujatia zamerané na prácu s 3D tlačiarňou.  Projekt má dlhodobý charakter.

 


 
 

Projekt Úpravy záhrady pri knižniciVytlačiť
 

zsk1.jpgPriestor pri budove mestskej knižnice často využívame my z knižnice a miestna komunita na organizovanie podujatí. Pred dvoma rokmi prebehli prvé úpravy priestoru – vybudovali sa spevnené plochy a nákupil sa mobiliáru. Avšak tejto záhrade stále niečo chýbalo. Preto sme sa rozhodli vypracovať projekt Úpravy záhrady pri knižnici. Jeho cieľom bolo skrášliť a dotvoriť priestor tak, aby tu ľudia radi trávili radi svoj voľný čas. Zámerom projektu bolo zveľadiť priestor drevinami, ktoré vytvoria živý plot. Zároveň celý priestor upraviť výsadbou drevín a kvetov. Následne tiež tento zelený priestor dotvoriť prvkami drobnej architektúry. Pre deti bol v priestore osadený drevený detský domček a pre príjemné posedenie pre mládež a dospelých na laviciach osadený slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici,  chceli sme priestor výtvarne ozvláštniť – do častí plotu sa osadia dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľujú výjavy z kníh. Poslednou bokou v záhrade je knižná búdka, aby ľudia tu mohli tráviť čas čítaním.
Prvou lastovičkou pri realizácii projektu bolo podujatie Celé Slovensko číta deťom. Pozvali sme vzácneho hosťa výtvarníčku Katarínu Prídavkovou, ktorá namaľovala na plot prvý obraz na motívy knihy Starec, ktorý lietal. V priebehu budúceho leta, a aj tých ďalších liet, tu chceme organizovať ďalšie podujatia, čítania a najmä prevádzkovať letnú čitáreň. Chceme, aby táto záhrada bola príjemnou zelenou oázou uprostred mesta pre všetkých. 
Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1.500 €, spolufinancovanie predstavovalo čistu 305 €.
Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí Údržbe mesta a dobrovoľníkom.


 
 

Projekty na nákup knižničného fondu

Ministerstvo kultury SR.jpgMinisterstvo kultúry SR podporilo projekty na nákup knižničného fondu:
2004 Deti,mládež a voľný čas s knihou (populárno-náučná literatúra pre deti a mládež)2005 Podpora vzdelávania (odborná literatúra pre študujúcich)
2006 Cesta čitateľa ku knihe (beletria a populárno-náčná literatúra pre deti a mládež)
2009 Kniha - zdroj poznania a oddychu (beletria a populárno-náučná literatúra pre dospelých)
2011 Dajme knihu každému (beletria a populárno náučná literatúra pre dospelých)
2012 Doplňovanie knižničného fondu v roku 2012 (beletria a populárno-náučná literatúra pre dospelých aj deti)
2013 Kniha, priateľ na každý deň (beletria a populárno-náučná literatúra pre dospelých aj deti)
2014 Kniha, okno do sveta (beletria a populárno-náučná literatúra pre dospelých aj deti) zakúpených 214 kníh, grant 1.400 €
2015 Akvizícia knižničného fondu 2015 (beletria a populárno-náučná literatúra pre dospelých aj deti) zakúpených 244 kníh, grant 1750 €

FPU_logo_WEB.pngZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia:
2016 Nákup knižničného fondu 2016 (beletria a populárnonáučná literatúra pre dospelých aj deti) zakúpených 302 kníh, dotácia 2 300 €.
2017 Nové knihy pre všetkých (beletria a populárnonáučná literatúra pre dospelých aj deti) zakúpených 471 kníh, dotácia 4 000 €.
2018 Doplnenie knižničnéh fondu (beletria, populárno-náučná a odborná literatúra pre dosplých, mládež i deti) zakúpených bolo 497 kníh, dotácia 4 500 €.

hodina detom.pngFond Hodina deťom podporil projekt na nákup knižničného fondu:
2003 Krok za krokom (knihy zručností)


 

Projekt Kultúrne poukazy

kulturne poukazy.jpgV roku 2006 knižnica získala 481 ks poukazov - väčšina používateľov ich využila na úhradu zápisného a úhradu prístupu do siete internet.
Finančné prostriedky boli využité na technické a materiálové vybavenie, ktoré je potrebné k vydávaniu nových typov laminovaných čitateľských preukazov s čiarovým kódom.

Mestská knižnica sa v roku 2008 už po druhý krát zapojila do projektu Kultúrne poukazy. 6-dielne finančné poukazy v hodnote 150,- Sk, využívali čitatelia najmä na úhradu zápisného a tlačených výstupov.
Finančné prostriedky boli využité na technické a materiálové vybavenie, ktoré rozšírilo služby knižnice - scanovanie a reprografické služby.

V roku 2009 mali 6-dielne finančné poukazy pre všetkých žiakov, študentov a pedagógov hodnotu 6*1€. Metská knižnica získla 662 ks poukazov.
Finančné prostriedky boli využité na zariadenie čitárne (stoly, stoličky).

V roku 2010 mali opäť 6-dielne finančné poukazy žiakov, študentov a pedagógov hodnotu 6 €. Mestská knižnica získla 614 ks poukazov.
Finančné prostriedky boli využité na ďalšie technické vybavenie potrebné na realizáciu projektu Informačná výchova po novom.  

V roku 2011 mali Kultúrne poukazy 2011 hodnotu 6*1 €. Knižnica získala 1291 ks kultúrnych poukazov.
Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia Oddelenia literatúry pre deti a mládež (stoly, stoličky, regále). Pre knihovníčky bol zakúpený knižničný vozík.

V roku 2012 mali Kultúrne poukazy 2012 hodnotu 6*1 €. Počet získaných kultúrnych poukazov obmedzilo MK SR na  priemer za posledné 3 roky. Knižnica preto vyzbierala len 856 ks poukazov.
Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do oddelenia beletrie pre dospelých (regále).

V roku 2013 mali Kultúrne poukazy 2013 hodnotu 4*1€. Knižnica získala 354 ks poukazov.
Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do čitárne - 2 ks regálov na časopisy.

V roku 2014 boli vydané Kultúrne poukazy 2014 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala 469 poukazov.
Získané finačné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do zasadačky - stoličký s pultíkmi.

V roku 2015 boli vydané Kultúrne poukazy 2015 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala presne 800 poukazov.
Získané finančné prostriedky boli využité na nákup interiérového vybavenia do oddelenia pre deti a mládež - prezentačný stojan a lavice na vytvorenie relaxačného kútika pre deti na čítanie i hry.

V roku 2016 boli vydané Kultúrne poukazy 2016 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala presne 585 poukazov.
Získané finančné prostriedky boli využité na nákup výpočtovej techniky slúžiacej na poskytovenie knižnično-informačných služieb.

V roku 2017 boli vydané Kultúrne poukazy 2017 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala presne 304 poukazov.
Získané finančné prostriedky boli využité na nákup sedacích vakov a knižničného vozíka do oddelenia literatúry pre deti a mládež.

V roku 2018 boli vydané Kultúrne poukazy 2018 v hodnote 4*1 €. Knižnica vyzbierala presne 336 poukazov.
Získané finančné prostriedky boli využité na nákup stoličiek a stlíkov do oddelenia literatúry pre deti a mládež podľa architektonického návrhu.

Ministerstvo kultury SR.jpgKultúrne poukazy sú projektom Ministerstva kultúry SR.


 

Projekt Jednu knihu ročne

jednu knihu ročne.pngMarta Moravčíková je autorkou projektu Jednu knihu ročne (knižnici). Inšpiráciou pre ňu bol fakt, že knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli a tak, ako by chceli čitatelia. Inými slovami, nemajú za čo nakupovať toľko novýchkníh či periodík, koľko by pre svojich čitateľov potrebovali.
Mottom jej projektu je: Kúpiť - prečítať - darovať. Pre rozvoj čítania je dôležitý aj druhý krok: knihu prečítať:-) Mestská knižnica KNM sa zapojila do projektu už vo februári 2013.

Čo teda môžete pre svoju knižnicu urobiť? 
Ak môžete a chcete knižnici darovať knihu či predplatné časopisu, je užitočné sa v knižnici spýtať, aký titul by potrebovala. A potom už len našetriť, kúpiť, prečítať a zaniesť do knižnice.
Na jednu knihu sa môže zložiť aj viacero darcov. Dohodnite sa na tom s priateľmi či príbuznými.
Ak ste si kúpili novú knihu, o ktorej viete, že sa k nej po prečítaní viac nebudete vracať, ponúknite ju knižnici.
Ak vám ktosi daruje knihu, ktorú už máte, nezarmúťte ho odmietnutím darčeka a ponúknite knihu knižnici.
Informujte o iniciatíve Jednu knihu ročne (knižnici) svojich priateľov a známych.

Čo pre Vás urobí knižnica?
Každý darovaný titul bude niesť informáciu o darovaní. V prípade darcu, ktorý má deti, môžu do knihy darcovský exlibris výtvarne spracovať/nakresliť práve deti.
V priestoroch knižnice a na webe bude zverejnený zoznam darovaných kníh (aj keby bola iba jedna) a mená darcov.
Knižnica Vám ponúkne širší okruh literatúru vďaka darovaným titulom.

V roku 2014 sa do projektu zapojilo 42 darcov a do fondu knižnice pribudlo 209 knižničných jednotiek darom.
V roku 2015 sa do projektu zapojilo 61 darcov a do fodnu knižnice pribudlo 189 knižničných jednotie darom.
V roku 2016 sa do projektu zapojilo 30 darcov a do fondu knižnice pribudlo 163 knižničných jednotiek darom.
V roku 2017 sa do projektu zapojilo 52 darcov a do fondu knižnice pribudlo 231 knižničných jednotiek darom.
V roku 2018 sa do projektu zapojilo 61 darcov a do fondu knižnice pribudlo 169 knižničných jednotiek darom.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka