Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská knižnica Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Služby knižnice

Základné služby knižnice

 • výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
 • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • kultúrno-vzdelávacie a spoločenské
   

Špeciálne služby knižnice:

 • rezervovanie požadovaných dokumentov
 • objednávanie dokumentov
 • referenčné služby (Spýtajte sa knižnice) 
 • rešeršné služby
 • medziknižničné výpožičné služby 
 • digitalizačné služby 
 • zabezpečenie prístupu k externým elektronickým informačným zdrojom (databáza Infotrac, internet, Wi-Fi)
   

Doplnkové služby knižnice:

 • reprografické služby - kopírovanie (realizujú sa v zmysle ustanovení zákona č. 185/2018 Z. z. Autorský zákon)
 • laminovanie voľných listov
 • scanovanie dokumentov
 • poskytovanie pc na spracovanie informácií v textovom a tabuľkovom editore
 • tlač výstupov z pc

 

Letná čitáreň

letná čitáreň otvorená v mesiacoch júl a august v prípade priaznivého počasia.

Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.


 

Nabíjacia stanica

box (2).JPGSSEbox je jednoduchá nabíjačka, v ktorej si môžete na verejne dostupnom mieste bezplatne dobiť svoj mobil, alebo tablet. Obsahuje niekoľko konektorov, vďaka čomu si môžete nabiť akýkoľvek typ telefónu. 
Nabíjacia stanica sa nachádza v čitárni mestskej knižnice.


 

Ako vybaviť - Žiadosť o vypracovanie rešerše

Stručný popis:
Rešerš je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.).

Možnosti zadávania rešerše:
Osobne: Žiadateľ vyplní žiadanku v knižnici. Okrem osobných údajov vyplní predovšetkým názov témy a kľúčové slová. Môže ísť o synonymá, termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, ak má žiadateľ záujem o záznamy v inom jazyku, je potrebné, aby tieto slová uviedol v príslušnom jazyku.
Elektronicky: Žiadateľ zašle mailom vyplnené tlačivo Žiadanka rešerše na adresu: kniznica@kysuckenovemesto.sk. Odoslaním žiadanky na rešerš používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Telefonicky: Žiadateľ môže zadať svoju požiadavku aj prostredníctvom telefónu na čísle: 041/421 2732

Legislatíva:

 • Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto
 • Zákon č. 126/2015 o knižniciach


Tlačivá na stiahnutie:
Žiadanka rešerše

Vybavuje:
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9
Kontakt: PhDr. Dušana Šinalová
Tel.:   041/ 4212732
Mail:   kniznica@kysuckenovemesto.sk 

Doba vybavenia:
max. 1 týždeň

Poplatok:
2,50 € 


 

Ako vybaviť - Žiadosť o Medziknižničnú výpožičnú službu

Stručný popis:
Ak používateľ potrebuje dokument alebo článok z periodika, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu Mestskej knižnice KNM, môže požiadať o získanie výpožičky alebo kópie článku z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej MVS). V prípade zapožičania knihy z knižnice mimo Slovenskej republiky sa jedná o Medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú služub (ďalej len MMVS). MVS a MMVS sa poskytuje zaregistrovaným používateľom.

Možnosti zadávania MVS:
Osobne: Žiadateľ vyplní Žiadanku o MVS v priestoroch mestskej knižnice v oddelení výpožičiek pre dospelých.
Elektronickou poštou: Žiadateľ vyplní Žiadanku o MVS a zašle ju mailom na adresu kniznica@kysuckenovemesto.sk. Zaslaním žiadanky používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Telefonicky: Registrovaný používateľ môže zadať svoju požiadavku aj prostredníctvom telefónu na čísle: 041/4212732

Prevzatie žiadaného dokumentu: Po získaní žiadaného dokumentu je používateľ o tejto skutočnosti informovaný na kontakt, ktorý uvedie na žiadanke. Dokument si vyzdvihne používateľ v knižnici osobne. Používateľ je povinný dodržať výpožičnú dobu stanovenú žiadanou knižnicou.

Legislatíva:

 • Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto
 • Zásady poskytovania MVS
 • Zákon č. 126/2015 o knižniciach
   

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadanka o MVS

Vybavuje:
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9
Kontakt: PhDr. Dušana Šinalová
Tel.:   041/4212732
Mail:   kniznica@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:
Dodacia doba dokumentu je cca 1 týždeň. Výpožičná doba dokumentu je cca 1 mesiac. Obe doby sú závislé od podmienok žiadanej knižnice.

Poplatok:
2 knižničné jednotky zabezpečené cez MVS: 2,50 € + fakturované náklady
Kópia periodika zabezpečená cez MVS: 0,30€ + 0,10 €/A4
MMVS podľa cenníka sprostredkovateľskej knižnice.


 

Ako vybaviť - Zápis za používateľa knižnice

Stručný popis:
Používateľom Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto sa môže stať každý občan. Záujemca sa oboznámi s Knižničným a výpožičným poriadkom. Registrácia prebieha výhradne osobne. Občan vyplní a podpíše Prihlášku za používateľa. Pri používateľovi do 16 rokov, vyplní a podpíše Prihlášku za používateľa do 16 rokov rodič alebo iný zákonný zástupca. Pri registrácii organizácie vyplní a podpíše prihlášku štatutárny zástupca. 
Používateľ môže členstvo v knižnici kedykoľvek ukončiť.

Legislatíva:

 • Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto
 • Zákon č. 126/2015 o knižniciach
   

Vybavuje:
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9
Kontakt: PhDr. Dušana Šinalová
Tel.:   041/ 4212732
mail: kniznica@kysuckenovemesto.sk 

Doba vybavenia:
na počkanie

Poplatok:
členský poplatok:
dospelí: 3 €
deti do 15 rokov, dôchodcovia, študenti, MD: 2 €
nezamestnaní: 1,80 €
právnická osoba (kultúrna, sociálna, vzdelávacia org.): zdarma
iná právnická osoba: 2,65€


 

spytajte sa knižnice


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka